Historiaa

Runosmäen Eläkkeensaajat ry:n perustava kokous oli 29.1.1985 ja kokous pidettiin Runosmäen nuorisotalossa. Saapuvilla oli 25 osanottajaa.

 

3 § Päätettiin perustaa yhdistys nimeltään Runosmäen Eläkkeensaajat ry., säännöt luettiin ja hyväksyttiin.

Puheenjohtajaksi valittiin Impi Lundqvist. Johtokuntaan valittiin kuusi vakinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinainen jäsen                                                           Varajäsen

Liisa Luojola                                                                   Kerttu Jalava

Anna Suomela                                                                Edit Mustonen

Maire Taalikka                                                               Kirsti Faltberg

Niilo Rantonen                                                               Vilho Nieminen

Ole Manner                                                                    Tyyne Manner

Emmi Ekström                                                                Tyyne Taalikka

Jäsenmaksuksi päätettiin 10 markkaa vuodelta.

Tiedottaminen: Päätettiin julkaista kokouskutsut Turkulaisessa sekä suullisesti, puhelimella ja suusta korvaan menetelmällä.

Oikeusministeriö 30.4.1985 hyväksyi tämän yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

Päätettiin kokoontua joka viikko tiistai päivisin Runosmäen nuorisotalolla alkaen kello 12.30.

2.10.1985 oli syyskokous, puheenjohtajaksi vuodelle 1986 valittiin Impi Lundqvist, paikalla oli 39 jäsentä.

Runosmäen Eläkkeensaajat anoi apurahaa Turun kaupungilta vuodelle 1985. Pitkän käsittelyn johdosta 9.3.1987 Turun kaupunginhallitus ilmoitti, ettei Runosmäen Eläkkeensaajille ole myönnetty apurahaa vuodelle 1985. Valitus tehtiin lääninoikeudelle, jonka lääninoikeus hylkäsi. Emme saaneet apurahaa vuodelle 1985.

Näin alkoi Runosmäen Eläkkeensaajien taival

 

Puheenjohtajia vuosien varrelta

Vuonna 1987 puheenjohtajana toimi Niilo Rantonen, vuonna 1988 Seija Kallin ja Vieno Nikolai Rinne vuosina 1989 – 1991.

Martta Nieminen aloitti puheenjohtajana vuonna 1992, puheenjohtajuus jatkui yhtäjaksoisesti vuoteen 2006. Hän toimi puheenjohtajana myös vuonna 2013. Eri vuosina Martta Nieminen toimi yhdistyksen varapuheenjohtajana ja matkanvetäjänä aina vuoteen 2017 asti. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin vuonna 2008. Martta Nieminen on palkittu hopeisella ja kultaisella ansiomerkillä. On edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Sirkka Hallbäck aloitti puheenjohtajana vuonna 2007 ja toimi aina vuoteen 2010 asti.

Uolevi Lahti toimi puheenjohtajana vuodet 2011 ja 2012.

Seija Konttinen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuonna 2014 ja hän toimi puheenjohtajana vuoteen 2017 asti. Ennen puheenjohtajuutta hän oli varaleipuri ja varapuheenjohtaja. On edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Seija Laiho aloitti puheenjohtajana vuoden 2018 alussa ja puheenjohtajuuskausi jatkuu edelleen vuonna 2020. Tiedottajaksi hänet valittiin vuoden 2017 alussa ja se työ jatkuu edelleen vuonna 2020.

Aktiivisesti toimineet ja toimivat jäsenemme 

Annikki Salo on toiminut yhdistyksessä vuodesta 1992 vuoteen 2020 ja toimii edelleen. Hän on toiminut Eläkkeensaaja-lehden asiamiehenä, ollut sihteerinä, rahastonhoitajan varahenkilönä, matkanvetäjänä ja vuosia on kertynyt eniten leipurina, tämä työ jatkuu edelleen. Annikki Salo on palkittu hopeisella ja kultaisella ansiomerkillä.

Sinikka Hanski, on toiminut yhdistyksessä vuodesta 1991 eri tehtävissä: varasihteerinä, jäsenkirjurina, matkailuasiamiehenä/matkanvetäjänä yksin sekä miehensä Arvi Hanskin kanssa. On edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Toive Rintala, on aloittanut vuonna 2008 taloudenhoitajana ja työ jatkuu edelleen vuonna 2020. Toive on edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Sanni Johansson, on toiminut sihteerinä vuodesta 2011 alkaen ja työ jatkuu edelleen vuonna 2020. Vuoden 2018 hän toimi myös varapuheenjohtajana. On edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Eeva-Liisa Virtanen, on toiminut vuodesta 2008 jäsenasiainhoitajana vuoteen 2014 asti. On edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Anneli Kosonen aloitti jäsenasiainhoitajana vuonna 2015 ja työ jatkuu vuonna 2020. On edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Wiva Forss on toiminut matkanvetäjänä vuodesta 2018 yhdessä Irja Salmisen kanssa. Molemmat ovat edelleen aktiivisia kerhossa kävijöitä.

Leena Lamminen aloitti varapuheenjohtajana vuonna 2019 ja työ jatkuu vuonna 2020. On edelleen aktiivinen kerhossa kävijä.

Vuosien varrella on ollut lukuisa määrä vapaaehtoisia jäseniä eri tehtävissä, joista mainittakoon esimerkiksi tilin-/toiminnantarkastajat, kerho-ohjaajat, kerhoemännät/kahvinkeittäjät, arpajaisten hoitajat, bingoemännät sekä kuntosalivalvojat.

Jäsenmäärä

Yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut vuosien saatossa jonkin verran. Aloitimme siis vuonna 1985, jolloin jäsenmäärä oli 25 henkilöä. Esimerkiksi vuonna 1993 jäseniä on ollut 98, naisia 75 ja miehiä 23. Suurin jäsenmäärä on ollut vuonna 2006, yhteensä 102 jäsentä. Vuoden 2019 lopussa jäseniä oli 85, joista naisia oli 77 ja miehiä 8.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuoden 1985 alun 10 markasta 25 markkaan/henkilö. Vuoden 2010 alussa jäsenmaksuksi päätettiin 12 €/henkilö ja se on edelleen sama vuonna 2020.

Avustukset

Yhdistys on saanut useana vuotena Turun kaupungin kaupunginhallitukselta yleishyödyllisistä määrärahoista avustusta mm. tilavuokraan, toimintaan sekä koulutukseen. Myös Turun kaupungin sosiaalilautakunta on avustanut yhdistystä mm. vanhusten kerhotoiminnan ohjaukseen. Eläkkeensaajien Keskusliitolta yhdistys on saanut jäsenjärjestöavustusta (pienavustusta) erilaisiin kerhon tarpeisiin.

Kerhotoiminta

Yhdistyksessä on toiminut erilaisia kerhoja: Näytelmä-, käsityö-, kirjallisuus-, runo- ja voimistelukerho. On harrastettu kuorotoimintaa ja senioritanssia.

On ollut ohjelmatoimikunta ja juhlatoimikunta, juhlatoimikunta toimii tällä hetkellä.

Matkat ja retket

Yhdistys on tehnyt laivamatkoja Tallinnaan ja Tukholmaan Kotimaanmatkailut ovat olleet ostos- ja teatterimatkoja ja ne ovat olleet suosittuja. Olemme vierailleet eri yhdistyksissä. Eläkkeensaajien Keskusliiton Varsinais-Suomen piirin järjestämiin yhteisiin tapahtumiin on osallistuttu innokkaasti.

Poimintoja tapahtumista vuosien varrelta

 • Yhdistykselle on hankittu käytetty kirjoituskone vuonna 1988,
 • Vuonna 1989 yhdistys lähetti kirjelmän Turun kaupungille Runosmäen terveysaseman rakentamisasiassa. Kirjeessä esitettiin huolestuminen terveysaseman rakentamisen siirtymisestä aina vain myöhäisemmäksi. Apulaiskaupunginjohtaja Ilkka Järvinen on vastannut, että Runosmäen terveysasema, hoivakoti- ja sosiaaliasema ovat kaupunginvaltuuston hyväksymässä kuntasuunnitelmassa merkitty toteutettavaksi ja rahoitettavaksi pääosaltaan vuosina 1992 – 1993.
 • Keväällä 1993 yhdistys sai haasteen, 500 mk, tiilirahaa Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön saattohoitokodin tukemiseksi, haaste hyväksyttiin. Samalla yhdistys haastoi Turun Pohjoisen Eläkkeensaajat vastaavalla summalla mukaan.
 • Vuoden 1994 tammikuussa päätettiin ostaa kerholle sähkökirjoituskone.
 • Yhdistys täytti 10 vuotta 29.1.1995. Päätettiin järjestää kymmenvuotisjuhlat seuraavan vuoden alussa. Päätettiin ansiomitalien jaosta. Perusteena ansiomitalille on viiden vuoden säännöllinen aktiivinen käynti kerhossa. Toimihenkilöille anotaan kultainen ja muille jäsenille hopeinen merkki.
 • Ostettiin radionauhuri kerhon käyttöön.
 • Vuonna 1995 yhdistys avasi tilin Liedon Säästöpankin Runosmäen konttoriin,.

Arkistosta puuttuu vuodet 1998 – 2004.

 • Yhdistyksen uudet mallisäännöt on hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 1. marraskuuta 2005.
 • Elokuussa 2008 Turun kaupunki myönsi avustusmäärärahaa satunnaisia hankintoja varten, hankittu mm. kannettava tietokone.
 • Vuoden 2009 joulukuussa päätettiin teettää kerholle joululaulukirjat, ne ovat käytössä edelleen ja palvelevat hyvin.
 • Vuonna 2010 tammikuussa pidettiin yhdistyksen 25-vuotisjuhlat, mm. Marimba-ryhmä esiintyi.
 • Tammikuussa 2012 päätettiin lopettaa hernekeiton tarjoilu laskiaistiistaina.
 • Yhdistyksen 30-vuotisjuhlia juhlittiin tammikuussa 2015 jäsenten kesken musiikin, kahvituksen ja hyvien leivonnaisten kera.
 • Vuonna 2016 yhdistykselle valittiin uusi toimihenkilö, tiedottaja Pirjo-Riitta Paatelainen.
 • Keväällä 2016 keskusteltiin Runosmäessä toimivien EKL:n yhdistysten yhdistämisestä, mutta asia ei saanut kannatusta.
 • Vuonna 2018 Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudet säännöt, jotka ovat voimassa edelleen.
 • Syksyllä 2018 saimme käyttöömme kuntosalivuoron Runosmäen vanhuskeskukselta, tällä hetkellä kuntosalivuoroja on kahtena iltana viikossa.

Muutos kerhomme kokoontumispaikkaan, -päivään ja kellonaikaan

 • Syksyllä 2017 yhdistys sai kutsun Turun kaupungilta Runosmäen nuorisotalon järjestöpalaveriin, kyse oli Runosmäen kirjaston muuttamisesta Runosmäen nuorisotalon alakertaan. Seuraava palaveri oli syksyllä 2018 ja viimeinen keväällä 2019.
 • Keväällä 2019 lähetimme kirjeen tilakysymyksestä Turun kaupunginjohtajalle (yhteinen kirje Pohjoisen Turun Eläkkeensaajien kanssa). Kirje meni edelleen nuorisopalvelupäällikkö Minna Saariselle. Turun kaupungilta kerhomme tilakysymykseen tuli kielteinen päätös.
 • Kevään 2019 etsimme kuumeisesti yhdistyksellemme kerhopaikkaa. Esteeksi muodostui kerhomme koko (noin 60 henkilöä joka viikko) ja sijaintipaikka (emme halunneet lähteä kauas Runosmäestä).
 • Neuvottelujen jälkeen saimme kerhotilaksi Maarian seurakunnan Runosmäen seurakuntatalon juhlasalin. Aloitimme seurakuntatalolla 5.9.2019, tilat ovat toimivat ja erinomaiset kerhomme toimintaan.
 • Syksyllä 2019 kääntyi historian lehti: nimittäin toiminta on ollut vuodesta 1985 vuoden 2019 kevääseen AINA Runosmäen nuorisotalolla tiistai päivisin. Nyt kerhopäivä on torstai ja kellonaika iltapäivä. Tietääksemme kukaan kerholaisista ei ole mennyt koputtelemaan nuorisotalon ovea ”vanhana” kerhopäivänä – olemme siis joustavia ja sopeudumme uudistuksiin.

 

Laulukirjoissamme tosin on painettuna ”Tiistaipäivä täällä yhdessä vietetään...”, nyt siis kokoonnumme torstaisin - pitänee uusia laulukirjat.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin

 

E                    Edunvalvontaa ja elämisenlaatua

K                    Koulutusta ja kulttuuria

L                    Lähimmäisiä ja läheisyyttä

 

 

Työryhmä:

Toive Rintala

Pirkko Tuomaala

Sanni Johansson

Seija Laiho